Vistas de página en total

Entradas populares

LIMIAR

Pontevedra, Spain
LITERATURA

INTRODUCCIÓN

BENVIDOS AO MEU BLOG, ENSINA INGLÉS A NENOS. Como ben sabedes é o periodo final do ENSINO AO PROFESORADO PARA A APRENZAXE DO INGLÉS. na súa terceira fase, ou se queredes a Fase, o que neste intre nos ocupa.
Son moi afeito as novas tecnoloxías , mais moi inexperto, e este é o camiño que este blog poidera mellorarse. O meu coñecemento sobre informática non é fantástico ou maravilloso, porque dalgunha maneira non son nin moi vello e tampouco moi xovén . O miña profesión podería rematar dento de dez anos, se todo vai ben . Teño que deir que, para min, o feito de mellorar o meu coñecemento é o meu obxetivo. Creo que non importa a idade, pero é importante mellorar como persóa tamén. O coñecemento é outra ferramenta para o meu melloramento persoal . O esforzo persoal e as ansias de superación nos obstáculos que a vida nos presenta.Non son amigo das cousas facíles. Gústame traballar. Gústame a lectura , a poesía, porque con estas tres ferramentas fan a miña vida máis doada. Penso que o resultado do sacrificio ten, sempre, sen dúbida, a súa recompensa e de certo cando o meu coñecemento é mellor caio na conta que teño que decir o mesmo que ARISTÓTELES: eu somentes sei que nada sei. O coñecemento é moi amplo mais o ser humano é limitado pola súa propia existencia e temporalidade. Teño que engadir a frase de DESCARTES: penso logo existo.

INTRODUCCTION WORDS


WELCOME TO MY BLOGG, TEACH ENGLISH TO CHILDREN, as you welknown is the final period of SYSTEM TEACHMENT FOR THE ENGLISH LEARNING, in its third phase.
I am not very fond on new technologies and in this way this blogg should be better but my knowledge about ITC is not very fantastic or marvellous because by the way I am very young nor very old. It could be possible the end of my job will be finished around ten years if everything is okay. I have to say that for me the fact to improve my knowledge is my aim. I think it doesn't matter the age, but it is important to improve like person too. The kowledge is another tool for my personal improvement. I am not a friend of the easy way. I like working, I like writting, I little reading, because with these three tools make my life better. I think that the result of the sacrifice has always an award and by the way when my knowledge is better I realise that I have to say like the Aristoteles sentence. I ONLY KNOW I DO NOT ANYTHYNG. The knowledge is absoluttelly very wide and the human been is limitated for the own existence, a limeated period of time. I have to say the Sentence from DESCARTES: I think consecuently I am existing.

Miguel Dubois

martes, 2 de noviembre de 2010

Flower TimeENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

Do you like fruit?ENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

An ABC SongENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

Animals Everywhere!ENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

Lots of Shapes - Children's videoENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

Lots of Shapes - Children's videoENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

Counting Song- counting to 10 for young childrenENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

Counting Song- counting to 10 for young childrenENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

Colors SongENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

Do you like fruit?ENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

Do you like fruit?ENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

Counting Numbers 1 - 10ENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

Colors - UPDATED version - song for childrenENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

The Color GameENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

Learn English -the Months of the YearENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

Learn English - Days of the weekENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

ALPHABET English ABC... read in ENGLISH

miércoles, 23 de diciembre de 2009

PROGRAMACIÓNS DE CICLO

ENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.


Artigo 57º
A programación didáctica dos equipos de ciclo incluirá, necesariamente, os seguintes aspectos:

a) Os obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación, con especial referencia ós mínimos esixibles.

b) A metodoloxía didáctica que se vai aplicar.
c) Os procedementos de avaliación da aprendizaxe dos alumnos.
d) As actividades de recuperación e os reforzos para logra-la dita recuperación.

e) Os materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar, incluídos os libros para uso dos alumnos.

f) A programación correspondente ós temas transversais.
g) As actividades complementarias e extraescolares que se pretenden realizar desde o equipo de ciclo.

h) As medidas de atención á diversidade e se é o caso, as adaptacións curricula
ENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

Artigo 57º
A programación didáctica dos equipos de ciclo incluirá, necesariamente, os seguintes aspectos:

a) Os obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación, con especial referencia ós mínimos esixibles.

b) A metodoloxía didáctica que se vai aplicar.
c) Os procedementos de avaliación da aprendizaxe dos alumnos.
d) As actividades de recuperación e os reforzos para logra-la dita recuperación.

e) Os materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar, incluídos os libros para uso dos alumnos.

f) A programación correspondente ós temas transversais.
g) As actividades complementarias e extraescolares que se pretenden realizar desde o equipo de ciclo.

h) As medidas de atención á diversidade e se é o caso, as adaptacións curricula

jueves, 29 de enero de 2009


 
 
 
 
 
 
Pontevedra, ao  28 de xaneiro de 2009
 
 
 
AMAR PARA AMARTE, MÁIS.
 
 
 
 
Cae a noite enteira no escuro
 
Fondo da túa boca aberta,
 
namentras meus beizos puequenos,
 
Rozan a delicia dos teus tenrros e soaves.
 
CaE a noite de inverno  decadente e inversa,
 
No fondo do teu  sorriso
 
En forma  antinómica,
 
Antre a delicia suma
 
E a potente e quebrante tristura,
 
Tempo para sufrir calado
 
Perda de  tempo para a engadir
 
A delicioso arte de amar.
 
Porque tanto te querei, meu amor,
 
Sepárame de todo para entregarme
 
A ti enteiro, amor dos amores.
 
Dame a ledicia para vivir en paz.
 
Achégate aos meus  brazos afeitos
 
Para amarte máis e máis.
 
Doume a ti todo e íntegro,
 
Nesta desesperada noite amorosa,
 
Gañada ao tempo perdido,
 
Na que os ventos non existen,
 
Quimeras perdidas,
 
E só ten sentido a caricia quente,
 
O bico perdido,
 
Ou agarimar túas longas costas espidas
 
Coma se se tratara dun novo deserto
 
De amor continuado e constante
 
Esgotado do adverso odio,
 
Amarrarme a ti, íntegro,
 
Sentir teus peitos ergueitos
 
No meu peito espido e quente.
 
Amarte docemente,
 
Sumido nun sono real de amor continúo.
 
Amarte sumiso ao teu amor quente,
 
Apagando os volcáns acesos,
 
Cubríndoche de gloria constante,
 
Coa semilla máxica do futuro.
 
Amor, teño que deixarche
 
Para a nosa desgrazada  e separación do momento
 
Deixoche enriba da mesa de branco pano,
 
Da táboa redonda,
 
Os vinte poemas de amor
 
E unha canción desesperada,
 
Do noso querido Neruda..
 
 
 
       Miguel   Dubois.
 
 

miércoles, 28 de enero de 2009

WORKING FOR CHILDREN

ENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.


WORKING FOR CHILDREN, WE ARE WORKING WITH THE SOCIETY OF THE FUTURE. THEY ARE OUR ACTUAL PUPILSPontevedra, 28th January 2009


To say children is to say the entire future.

The time we are not living now,

The time is going to begin

With our effort too

With our constant patience

I am very happy because I am a teacher,

Sometimes peacefull days are staying

At the quiet classroom

Another days we are fighting with strages troubles

After the trouble the balace appear


Beacuse I am opening new knowledge for them

And the kowledge for all them

Like little persons ,

They are opening the unknown

Like the mysterious life

Of a teenagers lost in theirselves

Like a window of a new house.

At spring time

New anf fresh knowledges

And the time past so quickly

And when September begin

They have a different body.

They are the same person

In a very short period of time

They are growing and sometimes

The life is not very easy for them.

They need our orientation,

They need our direction,

And they need our care

And they need our love.

How difficult is to teach

Without tenderness.

To shout is a lack of time,

It is better to speak about their matters,

Their feelings and problems too,

They are going to be the future life.

We need sure good citizens

With good feelings

In this way I would believe

In the future times.

Without wars and her consequences.Miguel Dudois
ENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.ENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

GIRL...NENA

GLASS...GAFAS

T-SHIRT..CAMISETA

SUN...SOL

PIGTAIL...TRENZA

 E PEDERÍAMOS SEGUIR SOMENTES CON ESTA FLASHCARD AMOSANDO OUTRAS PRENDAS OU PARTES DA CARA OU DO CORPO..EXEMPLO: GREEN TRAINERS
Posted by Picasa

domingo, 11 de enero de 2009

LINKS

ENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

REMEMBER LINKS BOY

DICCIONARIOS ON LINE PARA O PROFESORADO

http://www.wordreference.com/

http://www.babylon.com/

http://www.diccionarios.com/

http://diccionarioingles.com/

http://www.saberingles.com.ar.dictionariries.html/

http://espanol.education.yahoo.com/

LINKS

ENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES
ENLACES DE INTERESE NA EDUCACIÓN INFNATIL PARA A IMPARTICIÓN DA LINGUA INGLESA NA EDUCACIÓN INFANTIL

INTERESANTE PARA PROFESORADO E ALUMNADO

http://www.ompersonal.com.ar/contenidotematico.htm ENGLISH FOR CHILDREN

http://www.actica.org/webe4k.e4k.htm ENGLISH FOR KIDS

http://www.anglomaniacy.pl/ ENGLISH FOR KIDS

http://www.dominios.netmusicenglish/ MUSIC FOR KIDS IN ENGLISH

http://www.sesamo.com/ FOR YOUNG LEARNERS

http://www.english.4kids.com/ ESL KID LAB

http://www.by-yu.com/busca/audiovisuales-de-ingles-en-infantil.html

http://saberingles.com.ar/stories/index.html CONTOS
http://www.agapea.com/libros/Proyecto-Pin-y-Tito-2-anos-ingles-espanol-isbn-8424169050-i-htm

http://www.teachingenglish.org.uk/try/resources/teaching-chidren BBC BRITISH COUNCIL

http://inglesinfantil.com/

http://www.dreamenglish.com/ SONGS and CHANTS

http://www.english-heritage.org.uk/server/show.nav.1579 EDUCATION --KIDS ZONE

http://www.eslkidstuff.com/ FLASHCARDS , WORKSHEETS

http://projectbritain.com/ Todo sobre UK e a súa ciultura

http://www.ul.ie/ UNIVERSITY of LIMERICK ...IRELAND..

http://uea.ac.uk/ UNIVERSITY of EAST ANGLIA..MORWICH

viernes, 9 de enero de 2009

THE TEACHER AND THE PUPILENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.
THE TEACHER--A PROFESORA
THE PUPIL--O ALUMNO.
Ao meu modo de mirar a relacción afectiva entre profesor e alumno é MOI IMPORTANTE, dado que estamos, como sabemos, a traballar con seres humanos en desenrolo total. É importante crear un clima agradable no que o alumno adopte unha receptividad. Hai casos, xa sabemos, nos que non é doado, nos que, debemos ser pacientes e supoño que facer que non estamos a mirar nada

MY SCHOOL
ENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.


MY SHOOL--MIÑA ESCOLA

WINDOW--FIESTRA

DOOR--PORTA

BELL--CAMPÁ                                               MY  SCHOOL

SHAPES

SHAPES--FORMAS

TRIANGLE.TRIÁNGULO

APRENDER CON DIFERNTES FORMAS XEOMÉTRICAS QUE AS PROPIAS PROFESORAS DE EDUCACIÓN INFANTIL TEÑEN NA AULA. SHAPES..formas. Concepto de ALTO, BAIXO, LONGO, CURTO. Aprendizaxe nos números en LINGUA INGLESA polo número da lados que ten un TRIÁNGULO, ou un CADRADO , por exemplo


RECTANGALE.RECTÁNGULO

SQUARE--CADRADO

A COOR DENTRO DAS DIFERENTES FORMAS

RECTANGALE. BLUE


ENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

PINK, GREEN, BROWN, BLUE, YELLOWPosted by Picasa

SHAPES

KITE FOUR TRIANGALES..CATRO TRIÁNGULOS


XOGAR COAS FORMAS XEOMÉTRICAS E AS CORES


WIND..IT'S WINDY AND I AM PLAYING WITH MY KITE. COULD YOU SAY TO ME THE COLOURS OF IT?GEOMETRICAL SPACESSQUARE--CADRADO
CIRCLE

CIRCLE

CIRCLE ROUND--AROUND

CIRCLE

CIRCLE                       SHAPES

CIRCLE

CIRCLE                   ROUND

AROUND    UP    DOWN  IN    OM

OVER    UNDER   BEHIND

ABOVE            ACROSSTRIANGLE

ENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.
SQUARE        SQUARE               RECTANGALE

TIANGLE
RECTANGALE

jueves, 8 de enero de 2009

lorry--camión


A GREEN BUS--UN AUTOBÚS VERDE

NUMBERPLATE--MATRÍCULA

LIGHTS---LUCES


BLINKER--INTERMITENTE

WIPERS--LIMPIAPARABRISAS


BUS  THE BEAUTIFULL  GREEN BUS


ENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

THE RED LORRY WITH  THE YELLOW COVER UP. LOOK TO IT.
YELLOW---AMARELO

RED...VERMELLO

WHEELS--RUEDAS

PEOPLE--GENTE---BOY---NIÑO--READING--LECTURA--LIBRARY--BIBLIOTECA-PLAY TO THE COMPUTER GAME--JUGAR A LA VIDEO CONSOLA

PEOPLE---GENTE
ENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.

BOY--NIÑO con esta flashcard podemos aprender bastantes palabras do vocabulario, por exemplo o cotrario de BOY--GIRLS..HAIR--cabelo, EYES..ollos, FACE,faciana, EARS..orellas, NOSE..narís, T-SHIRT..camiseta, WINDBREAKER..cazadora.TROUSERS..pantalóns.SHOES..zapatos, TRAINERS..tenis,

ALL THE BOYS ARE YOUNG AND GIRLS TOO.


THEY ARE IN THE BGINNINGS OF THEIR LIFES.

IT IS NOT VERY EASY TO BE A TEENAGER.
LEISURE and SPORTS THE ODD ONE OUT


LEISURE..tempo libre TAKE PICTURES
sacar fotos


CAMERA                                                       GREEN  GRASS  HERVA VERDE
                                               HELMET--CASCO
                                                                           BLUE---AZÚL

                                                                           PINK-----ROSA

                                                                            BLACK--NEGRO

                                                           
ROLLER BLADING..PATINAXE


                                     BALL  STICKHOCKEY ..HOQUEI

ENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.EXERCICIO..Que debuxo sobra?


QUE ACTIVIDADE NON É UN DEPOERTE?


Some lessons of our textbooks are planty of this cards. It is very easy to learn English with the sports. Sports are one way our learners can open their minds, because to speak abour SPORS is to speak about ACTIVITY and VITALISM , and these two last words are the beavour of our littles young learnes. At the classroom of preschool THE MOVEMENT is very important, for example with the songs, turn your head, touch your ears. The teacher is the contrloer of this movement

PARTS OF THE BODY

BODY---CORPO


LEG--PERNA

TOES-DEDOS DOS PES

FOOTH..PE....FEETH...PES


FINGERS..DEDOS DAS MANS

FINGERS--DEDOS DAS MANS
FINGERNAIL---UÑA
ENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS

FACTIBLES
HANDS--MANO
FINGERS--DEDOS

NAILS--UÑAS

ARM--BRAZO
PARTS OF THE PARTS OF THE  BODY.

miércoles, 7 de enero de 2009

LAST FM

ENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.lunes, 5 de enero de 2009

CONSELLOS PRÁCTICOS E MATERIAS DIDÁCTICOS

ENSINA FACILMENTE, SEN COMPLICACIÓN. FAI AS COUSAS DOADAS E FACTIBLES.
Ensinar sen complicacación, ensinar axeitadamente. Haberá días en que Dona PACIENCIA, sexá a túa mellor "aliada". Procurar, sempre, non transmitir, NERVOSISMO, aos cativos. Ensinar axeitadamente, significa chegar ata os pequenos e unha vez chegado a este ponto, debes dirixir O XOGO DE ENSINAR INGLÉS XOGANDO.
Debemos saber utilizar A CAPACIDADE DE FANTASÍA ou IMAXINACIÓN que teñen os cativos da EDUCACIÓN INFANTIL. Saber uso das capacidades de fantasía dos nenos faranos máis doado a aprendizaxe do PLAN DE EXPERIMENTAQCIÓN DA SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA.
NON SE CHE OCURRA NON CANTAR AS CANCIÓNS. TES QUE CANTALAS SEMPRE. DRAMATIZA DA MAIOR MANEIRA POSIBLE DESTE XEITO TERÁS ASEGURADA A ATENCIÓN DOS NENOS E NENAS.
Para cada actividade deberemos utilizar ESPAZOS DE TEMPO CURTOS, en algúns casos, somentes usaremos cinco minutos por actividade e en canto miremos que os nenos comenzan a estar distraídos a actividade debe ser cambiada.
MATERIAIS DIDÁCTICOS.
Poden ser innumerables. Podemos usar un LIBRO DE TEXTO, como ao longo do curso, pero non é imprescindible. Pódese utilizar o LIBRO de TEXTO como un material máis entre outros outros.
FLASHCARDS..Moi prácticos como aprendizaxe de cores, números, anumáis..
PEQUENOS CONTOS, con textos moi pequenos.
BIG BOOKS....libros moi grandes feitos con debuxos moi bons, de grandes dimensións
textos curtos.
BONECOS, MARIONETAS..
INTERNET......páxinas xa axeitadas para a EDUCACIÓN INFANTIL.
CANCIÓNS, RIMAS.
FICHAS FOTOCOPIABLES, para corear, cortar..
MATERIAL DIVERSO que podes atopar na propia clase de EDUCACIÓN INFANTIL: animais de xoguete, coches, cociñas, cachariños..Todo este material pode ser TRADUCIDO a LINGUA INGLESA, material de apoio que está pegado nas paredes, POSTERS, NÚMEROS, LETRAS..

PROPOSTA DIDÁCTICA.COLOURS WITH NUMBERS E OTROE MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAXE NA EDUCACIÓN INFANTIL DA LINGUA INGLESA.

1 pequeno. small dium
red big
1 mediano..medium  
1 grande-mediano
Primeiramente comezamos có número 1 na cor vermella. Decimos primeiramente a cor RED e despoís o número red one. Chamaremos a atención dos pequenos que primeiro dimos de que cor é o número e despóis diremos cal é o número.
Puxemos tres tamaños diferentes:1.....small....1 pequeno1..medium .. mediano1.big. ..........grande
RED ONE--ONE RED--1
Sen darnos de conta xa temos definido A COR VERMELLA E O NÚMERO 1 . Temos que explicarlles aos nosos pequenos aprendices de IDIOMA MODERNO TEMPERÁN, que todas as cualidades que teñan as cousas e os nomes deben ir sempre diante do substantivo, explicando de modo simple e doado cal é o concepto de ADXETIV e o concepto de NOME.
Fagamos da clase un lugar ACTIVO para ENTRETERSE  e lle vamos a preguntar a cada neno ou nena que nos digan que prendan des vestir son RED das que eles ou elas levan postas. Facemos este pequeno exercicio de un a un. Unha vez que os meniños digan que prendas levan en VERMELLO  se é que algunha levan e lle dicimos que nós lo diga exemplo: TROUSERS. Temos unha nova palabra que aprender. Todas estas palabras novas que imos aprendendo POÑÉMOLAS NO TABOLEIRO PEGADAS CON BLUE TAG, facendo así o noso vocabulario máis extenso. Dentro sa categoría das CORES estamos a mirar outra SUBCATEGORÍA QUE SON AS PRENDAS DE VESTIR.

TROUSERS
Agora nos fixamos NAS PAREDES DA CLASE e eles ou elas non van dicir que si existen obxetos, debuxos da cor VERMELLA, e resulta que Marcos nos dí que no RAINBOW--ARCO DA VELLA temos unha fermosa cor VERMELLA. Agora imos cantar a canción do RAINBOW ...yellow, purple, green and blue..I can see a rainbow..Intre gratificante no que os meniños e meniñas van aprendendo as cancións e soen facelo de maneira gratificante. Hai que decir que as editoriais teñem cancións moi bóas e moi divertidas para o cativos Aproveitáse a canción para dramatizar ou facer acenos, que o neno ou nena estea espavilado, activo e que vivencie as cancións,amarelo, lila, verde e azul eu podo mirar un arco da vella.
Xa fixemos varias cousas: dicir coma se di veremello, dicir como se di un e distinguen tres diferentes tamaños de un o SMALL--MEDIUM--BIG--PEQUENO--MEDIANO--GRANDE.
Tivemos a oportunidade de mirar se temos algunha prenda de vestir de cor vermella e pegala no taboleiro e mirar pola paredes da aula se existía algo en vermello e escoitamos a CANCIÓN de I can see a rainbow
COLOURS OF THE RAINBOW
2 TWO--DOUS2

AMARELO. Imos fixarnos agora no número 2 e que vai ser AMARELO..Podemos e debemos construir a nosa frase, un numero que sexa amarelo e que sexa o dous, fixándonos que primeiro vai a cor e logo o número é decir YELLOW TWO---ou YELLOW 2.. AMARELO DOUS.
PEQUENA INTRODUCCIÓN NAS PARTES DO CORPO
Como que non quere a cousa imos complicar ou pouquiño o contido e imos introducir o concepto de DEDO--FINGER e imos tentar de contar dous dedos e iniciarnos do concepto de NÚMERO PAR e NÚMERO PAR..O número 1 que número é e porque? Porque o número 2 e par
PAIR....par
IMPAIR....impar
Imos fixarnos nos nosos SHOES---ZAPATOS..pregunta: os zapatos son PAIR ou IMPAIR? Cantos zapatos temos? Cantos OLLOS--EYES? Cantas ORELLAS--EARS? Cantas pernas..LEGS-PERNAS?
Agora estudamos as partes de corpo e aproveitamos e poñemos unha bonita CANCIÓN SOBRE as partes do corpo como HEAD, SHOULDERS  AND KNEES and TOES. Ou podemos usar o TPR e facemos uso do mesmo para amosar as partes do corpa.
A clase debe ser, sempre, DINÁMICA, no que o cativo non teña tempo para aburrirse. O máximo que debe durar unha rutina determinada, pode ser cinco minutos, e de seguido, cambiar a rutina. En caso de non facelo así o neno desconecta e perda a atención completamente. Cada sesión, cada clase deberá te, como oito, trinta minutos máximos .
Cambiando de actividade podemos facer un exercicio consitente en sinalar de feito destacado e sinalando as partes da cara. EYES, EARS, NOSE, MOUTH.


EARSNOSEEYES

                          MOUTH
Incluso pedemos debuxar no taboleiro un CÍRCULO e nós pintamos, debuxamos os ollos, o narís, as orellas e a boca.
Dentro de EYES, podemos, de novo, facer uso das cores, como BLUE, BROWN, BLACK, GREEN.
Podemos no taboleiro debuxar un debuxo cunha CARA MOI GRÁFICA e destacada no que eu vou sinalando as partes diferentes.
3 THREE--TRES-
3 SMALL.PUEQUENO3
3 MIDIUM..mediano3
3 BIG..GRANDE3
GREEN  THREE..TRES  VERDE
Ben agora imos có ANÁLISE de GREEN THREE ..Lembralles aos cativos/as que a cor vai diante do número. Agora xa sabemos tres números: o 1, 2 e o 3. Bó momento para practicar con one, two e three. Podemos pedirlles que tres menillos se coloquen nunha ringleira e os poñempos de memor a maior.
3 3 3temos colocados aos tres treses. Cada un dos treses pode decir, one, two e three. Fixaranse se levan posto algunha prenda de vestir verde, e se fora o caso as levarán ao taboleiro e as pequenas prendas feitas en materias especiais pegaranse con blue tag.
A medida de que vaian saíndo diferentes prendas de vestir serán repetidas polos cativos.
ACTIVIDADE..se lles entrega un boneco aos meniños
4 FOUR --CATRO
4 pequeno
4 mediano..medium
4 grande..big
Vamos primeiramente a exercitar a memoria nos dous idiomas: de que cor era o número 1? Resposta: VERMELLO---RED.
Cal é a cor do número 2? Resposta: AMARELO--YELLOW
Cal é a cor do número 3? Respota:GREEN--VERDE
Cal é a cor do número 4? Resposta:BLUE--AZUL
Sóese facer de poñer no taboleiro as FLASHCARDS  pegadas e mirmamos para elas e as nombramos. Despóis dun intre cambiamos a orde e lles preguntamos cal era  a orde anterior.
Entregamos aos cativos catro números do 1 ao 4 e os nenos terán que rechear os espazos en branco cas cores correspondentes de cada número.
REFORZO. Por unha canción que nos cante dos CINCO PRIMEROS NÚMEROS  en inglés, claro
5 pink  rosa5 PINK..
5 pequeno...small
5 mediano--medium
5 GRANDE...BIG
ACTIVIDADE. Imos contars os noos dedos de cada unha das nosas mans e deste xeito contamos do 1 ao 5.
Imos tentar de decir CADA NÚMERO COA SÚA COR CORRESPONDENTE .
1 RED...Exercicio con RED. Dime algo RED..Exemplo: RED CAR
2 YELLOW ..Exercicio con YELLOW. Dime dúas cousas YELLOW DUCK, PENCIL Y..
3GREEN .....Exercio con GREEN. Dime tre cousas GREEN GREEN GRASS, LEAVE, FIELD..verde herva, folla, campo
4 BLUE..........Exercicio con BLUE..Dime catro cousas con BLUE  SKY, SEA, WATER céo, mar, auga,estrela. STAR 5 PINK 5  ..........COMEZO DO CINCO
5 small --pequeno
5 medium--mediano
5 BIG...GRANDE  5  BIG5
EXERCICIO. Que nenos e nenas da clase teñen a cor PINK? desfacer o concepto SEXISTA de que as NENAS GIRS..somentes deben levar o PINK. Desmitificar o feito SEXISTA  DA COR ..Porque non os BOYS van levar tamén a cor PINK?
BOY AND GIRL DANCING ON THE ROAD, poñemos a múseca adecuada e bailamos
Aproveitamos e falamos de BOY e GIRL e aproveitamos para repasar e dar unhas novas prendas de vestir: TROUSERS--pantalóns..PULLOWER--xersei..SHIRT--camisa, T-SHIRT--camiseta, tipo de sudadeira--SOCKS--calcetíns..SKIRT--saia.STOCKING--medias.SHOES--zapatos. Todo este vocaulario será posto polos nenos e nenas nun taboleiro e pegado con blue.tag. EXERCICIO. Dase a cada neno e se lles pedirá que as direntes predas de vestir, que se lles entrega nun debuxo as pinten das cores que se lles indique.
O profesor agora, unha vez feito o debuxo e coreado, diá as cores e as prendas que correspondan. Se for preciso repíteo e despóis farnno caa un dos nenos e nenos.
Para REMATAR o número 5 faremos constancia de que NON TODAS AS NENAS E SOMENTES ELAS, levarán c COR ROSA. OS NENOS TAMÉN PODEN LEVALA.
6 PURPLE
6 small. pequeno
6 medium , mediano
6 big--grande
Exercicio de TRES EN LINE UP. TRES EN FILA.


LINE  UP
Tres nenos ou nenas colocados, agora, de máis alto a menos alto.
O mais alto vaille decir o máis pequeno: GOOD MORNING, MANUEL? GOOD MORNING TANIA?.
O máis pequeno ao mediano? GOOD MORNING MARGA? GOOD MORNING MANUEL.
E o mediano ao pequeno.
EXERCICIO: Agora eu lles poño no taboleiro os números do 1 ao 6 e pegadas as flashcars con blue tag. Facemos o exercicio, varias veces,e despóis, axudados por min e cambiando a orde dos núnmeros os diremos e miraremos que agora realmente saben o nome de cada número e non de carretilla.
7 black7 black
7 small..pequeno
7 medium--mediano
7 big--grande
EXERCICIO: repetir os números do un ao sete e coas cores correspondentes: 1 vermello, 2amarelo ,, 3 verde, 4 azúl 5 rosa, 6 purple e 7 black.
Escoitamos e cantamos cancións dos números e das cores. Podemos facer exercicios alternativos , por exemplo, contar dedos da nosa man ou decir cores de cousas da clase.
8 orange..8 laranxa

Podemos decir como se pode facer de maneira arcaica un oito: é decir: xuntar dos círculos xunguidos un enriba de outro.
Aproveitamos para dar figuras xeométicas: CIRCLE--círculo..SQUARE--cadrado, RECTANGULE--rectángulo..SPHERE..esfera coma a orange.
Facer a contraposición antreORANGE and LEMMON, tanto das froitas coma a contraposición das cores das froitas.
Aproveitamos e introducimos unhas froitas: APPLES, APPLES--mazáns, PEAR, PEAR--pera, BANANA--plátano, ORANGE..laranxa, TANJARINE--mandarina.
EXERCICIO. Darlle unha cor a unha froita determinada.
                                  APPLES
ORANGE
PEARS                                                                            BANANAS
Poño unha canción sobre FROITAS e cantamos todos.
9 grey--gris


Asociamos o nove a UN DÍA NEBOENTA, UN DÍA DE CHOIVA
Podemos dir: THE DAY IS GREY--o día está gris. Pois se o día ESTÁ GRIS. O DÍA ESTÁ NEVOENTO--IT'S CLOUDY..Suvimos un pouco a escada é ESTÁ CHOVENDO..IT'S RAINNING..e funtamentalemnte somentes quedarano0s que VAI SOL..IT'S SUNNY.
Existen cancións de reforzo nas que podemos repetilas e, ao mesmo tempo, aprendemos o tempo quevai. Por outra banda miramos ao exterior, ou preguntamos WHAT´S THE WEATHER LIKE?..QUE TEMPO VAI?
CONCEPTO DE TEMPO ATMOSFÉRICO....WEATHER e tempo, DE PASO DO TEMPO..TIMES PASS..O TEMPO PASA
A través das FLASHCARS podemos ensinarlles aos pequenos, xa repetindo, como se volta a decir o tempo que vai. fixámonos, como dixemos un bocadiño máis enrriba QUE TEMPO VAI HOXE..WHAT'S THE WHEATHER LIKE TODAY? Repetimos e miramos a través da fientras da clase, CLASSROOM.. e resulta que hoxe ESTÁ CHOVENDO..IT'S RAINNING. Ensino a FLASHCARD a toda a clase e os meniñol IT´S SUNNY. QUITO AGORA a flashcard na que vai vento IT'S WINDY.
Agora a que vai calor...IT´S HOT..Agora na que vai frío IT'S COLD..Agora na que VAI VENTO, IT´S WINDY
ASOCIACIÓN DUN FENÓMENO ATMOSFÉRICO FUNDAMENTAL OU ELEMNTAL A UN ASTRO OU FENÓMENO ATMOSTÉRICO
A verdade é que é moi doado e deste xeito nos invita a enriquecer o noso pequeno VOCABULARIO de BEGINNER de principiantes. IT´S SUNNY--vai sol..VAI SOL PORQUE ESTÁ O SOL PRESENTE ENTÓN DECIMOS SSUN--SOL E podemos decir que IT´S SUNNY..VAI SOL, pero tamén podemos falar de SUN--sol que é o astro.FALAMOS AGORA DA CHOIVA QUE É RAIN.e para decrir que está chovendo, decimos IT'S RAINNING..mais a choive ven das nubes e para decir NUBES decimos CLOUD e para decir que ESTÁ NEVOENTO decimos IT'S CLOUDY..Podemos falar agora da neve SNOW.. e se ESTA NEVANDO IT'S SNOWING. e se queremos esaxerar o frío, podemos referinos a TODO AQUELO QUE AO FRÍO SE REFIRA..WHITE SNOW...NEVE BRANCA, SCARF--BUFANDA, GLOVES..GUANTES, SKI..ESQUIAR, podemos incluso construir UN COMPLETO VOCABULRIO AO QUE SE REFERE AO FRÍO, dividido por CATEGORÍAS. Nos meses de decembro e no mes CHRISTMASS..o NADAL aos cativos. Como se celebra o NADAL nos paises anglosaxóns e introducilos as CANTIGAS DE NADAL destes países como HOLLY NIGHT, WE WISH YOU VERY CHRISTMASS. STAR--ESTRELA..VIRGIN MARY..VIRXE MARÍA..SAINT JOSEPH..SAN JOSÉ BABY JESUS..MENIÑO XESÚS..CHRITSMASS TREE..ÁRBORE DE NAVIDADE..DECORATION.adornos de Nadal. Podemos seguir xogando coas cores e os números. Típicas imaxes de bonecos de nenve, a neve, FATHER CHRITMASS..PAPA NOEL.. THE THEE WISSES MEN..O TRES REISES MAGOS.


FATHER  CHRISTMASSTHREE WISS MEN
Dentro das PROGRAMACIÓNS DA EDUCACIÓN INFANTIL, o que normalmente vense facendo é programar ao traveso do tempo é decir das ESTACIÓNS DO ANO..AUTUMN outonoWINTER inverno,SPRING..primaveira.SUMMER , verán. O PRIMEIRO TRIME.AUTUMNa sociado,s números ou as cores ou a feitos qu TREE--árboreLEAVES --follasRAIN..choiva..COLD frío e podemos asociar AUTUMN..outono a prendas de vestir de abrigo.JUMPER..xersei, COAT..abrigo..SCARF..bufanda..GLOVES..guantes.Existen moioitas cancións coas que podemos practicar a aprendizaxe das prendas de vestir. As cancións son un elemento máis de apoio a aprendizaxe, igoal que as FLASHCARDS. can


Dado que xa estamos en AUTUMN..OUTONO dalgún xeito podemos enlazar cós ANIMAIS, por exmplo có RABBIT--coello, HEN--galiña, DOG--can, CAT--gato, COW--vaca, HORSE--caballo.
A BROWN RABBIT--un coello castaño A WHITE HORSE--un cabalo branco, A BLACK RABBIT--un coello negro, A WHITE HEN--unha galiña branca--A GREY CAT--un gato grisCAT..Mia

ou! Miaou!
Sen darnos de conta xa temos a NEW YEAR , que cáseque sen darnos de conda, en deixando o día dos THREE WISSES MEN..OS TRES REISES MAGOS ..ilusión deixaría á maioría dos cativos. Desgrazadamente digo " a maioría" porque sempre hai meniños ou meniñas que non teñen tanto sorte como os demáis, ou porque son emigrantes, ou porque a súa familia está malamente estrucuturada. Eles e las non teñen culpa de nada e son os que máis cariño piden e necesitan porque ao mellor carecen del. Un ano novo se estrea e xa nos damos de conta do avance xenérico de tódolos nenos e nenas e sobre todo dos tres anos. Xa din algún saúdo en lingua inglesa o que gratifica ao profesor, xa comeza a dir cores nesa lingua; o proceso é evolutivo e xa podemos meternos en máis temas. Asi como demos os ANIMAIS DOMÉSTICOS, imos ver os nomes dalgúns animáis SALVAXES, exemplo: LION Non dubidamos, para nada en sen vergoña facer como fan os leons. JIRAFE.imitamos un son que creemos que fai a xirafa.. SNAKE..a serpe e facemos coma un s silvasne..sssssss. ELEPHANT..con toda a expontaniedade facemos que temos unha trompa, e facemos o son que fai o elefante.MONKEY..mono o son que fai o mono. As actividades poden ser diversas, como facer o ruído que fai o mono e o neno ou nena debe decirnos que animal é. Tamén podemos mesturar animáis domésticos, que estudáramos con anteriodidade e os nenos teñen que decirnos cales son salvaxes e cales son domésticos. Hay moitas cancións sobre animáis e podémolas cantar todos xuntos ou facer uso das flashcards como reforzo da aprendizaxe.


ELEPHANT
SNAKE                                                                                                                        JIRAFFE       
                                                                                                            LION
NATURE. PROTECTION OF THE ENVIROMENT.
ENVIROMENT EDUCATION

                                          ENVIROMENT EDUCATION
It is an important kind of Education the trotection of our Enviorement. It is not very difficult to explain to our little learners why we have to take care of of our Nature. If  you are respecting your friend, why  you my little kid, sometimes you are very pleasant with our Nature? Where are are respect for thr filds, for the flowers, for the aniamls in geb¡neal? Do you like to have beautifull trees in your village? Is your village clean? Have you in your taps clear and clean water? The Education of our Enviroment could habe been another perfectr DIDACTICAL  PROPOSSAL. Why not? Good treatment for our rivers, for the sea, for the sky. Grat chimeneas with a lot of smokes. We need to life without polutain, with fresh air and our lungs must be very cleean.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Deberiamos aproveitar a SUNNY DAY--un día de sol--para dar unha pequena volta cós cativos aos arredores do colexio, onde poden coñecer o nome das cousas en inglés do vocabulario relacionado co mundo da Natureza--NATURE-SKY--CEO--SUN--SOL--CLOUD--NUBE--SEA--MAR--ISLAND--ILLA,--FIELD--CAMPO..FLOWER--FLOR--GRASS--HERVA--TREE--ÁRBORE--LEAVE-FOLLA--FIELD--CAMPO-- Eseo saídas  deben estar xa programadas dento do PROXECTO  do CENTRO e cós correspondente permisos asinados polos pais. Outra cousa, sen ánimo de alarmismo: calquera foto que fagamos dos cativos deben ter autorización dos pais. Estas actividade achegadas ao centro pódese despóis subliñar na Revista de Fin de Curso, un bó método para que os pais miran que os seus nenos saen do colexio a aprender inglés no medio natural. Podemos coller flores ou outros obxetos e así na aula clasificalaos e saber como se chaman en lingua inglesaSegún nos imos achegando ao campo, imos mirando diferentes  crases de frores--FLOWERS e aproveitamos para repasar as cores según a cor das flores que imos mirando. Miramos para o sol e decimos, de novo, IT´S SUNNY e podemos comtrapoñer, a modo de repaso IT'S SUNNY con IT´S RAINING, ou IT´S HOT  e IT´S COLD.
                        THE  WEATHER
IT'S RAINNING
IT'S COLD
IT´S WINDY
          IT´S SUNNY. IT'S HOT


É moi importante SER UN BON PROFESIONAL. Non se trata que lle digas aos demáis que sabes moito, porque eso era puramente unha falta de humildade ou algo queres agachar dicindo que sabes moito. Quero decir que ESTE TIPO DE ACTIVADADES de saídas AOS ARREDORES DO CENTRO, para min son importantes. O fenómeno educativo, a transmisión educativa debe ser sempre DINÁMICA, como UNHA AULA MÓVIL, no campo, nas paredes dos  corredores do colexio..etc.Para o ensino , neste caso do inglés temos multitudes de materiais adicionais como medios audiovisuais, libros, flashcards, novas tecnoloxías. O  materiais con múltiples, pero require por parte de nós unha certa dose de sacrificio, porque non se trata de quedar ben, trátase de actuar como mestres responsables de cara aos cidadáns do futuro. Require certa dose de altruísmo. Que mellor facer que o futuro sexa mellor, máis razoable. Que mellor que no futuro estes meniños de agora falen un bon inglés. Se nos sacrificamos se bos esforzamos,, estamos tratando de mellorar aos que se están formando. Ese é o noso gran compromiso. Non o creedes?
Xa debatidoo fenómeno do ACTVISMO PEDAGÓXICO imos seguir e deixando xa o campo das saídas nos lugares achegados ao colexio, pasamos a mirar a festividade de EASTER, xa que cómo ven sabedes  SEMANA SANTA é un fenómeno español, non sempre internacional. A Pascua si é celebrada e cun certo entusiasmo. Imos dar A PASCUA como un significado simbólico, na que simbolizamos a volta de Xesús ao Mundo e conelo facemos Festivais se queremos, ou agachamos os ESTER  EGGS..hovos de pascua, que irán recubertos de moitos colores e diremos que cores  sabemos das cubertas dos hovos. Podemos xogar a agachar os hovos se queremos na propia aula. Se o atopan cantan as cores do envoltorio e unha vez atpapados todos facemos coma un corro e quitamos o envoltorio e buscamos a SURPRISE que será unha palabra do vocabulario que de ata agora temos estudado. Despóis collidos da man e en corro cantamos unha canción relativa a PASCUA.
 X é primavera. Os días son máis longos, podemos facer  a diferenciación antre DAY//NIGNT..BLACK//WHITE.MORNING/EVENING.AS FLORES: AS CORES. Se quermos estudamos algúns nomes de frores: DAYSY--margarita.ROSE--rosa, CARNATION..clavel..GERANIUM..geranio... Ensalzamento da PRIMAVERA..SPRING..LUZ--LIGHT. falrlles de feito doado que moitos animaís sae da súa hivernación, da crecida dos ríos polo deneve..RIVER..SEA.SNOW..WATER e facer máis fincapé en SUN..SOL. Cantamos unha CANTIGA reltiva á PRIMAVERA. Comezarlles a falar do MEDIO NATURAL so seu coidado. Do resaltar das cores que en Primavera todo ten máis COLOR-COR e coma a natureza estivera máis corida.
 O tempo pasa moi de presa e cáseque xa estamos a rematar o curso e vai moita calor..IT´S HOT. podemos repasar as expresiónd do WEATHER é boa ocasión facelo. Eu podo facer de feito "mímico" expresión que expresen un determinado tempo atmmosférico e os nenos e nenas teñen que respostarme en lingua inglesa..IT´S WINDY--IT´S HOT--IT´S COLD--IT´S SNOW- IT´S RAINNING-facendo ficapé en IT´S HOT.Debido a calor deberei cubrir a miña testa cunha gorra..CAP e xa os nenos comezan a dar os primeiros paseos pola praia BEACH--SAND..aréa, BUCKET-cubo, BLADE--pala,RAKE..rastrillo-WATER..auga--SEA--mar--RIVER--river. BIRDS..paxaros--SEAGULL--gaivota.KITE-cometa..WINDY..ventoso..SUNNY..soleado..SUNBATH..baño de sol..SWIMSUIT--bañador..BALL--pelota..RACKET..raqueta..PARASOL--sombrilla.ROCKS..rocas...SKY..cielo..CLOUD..mube..SUN..sol.BOAT..barco.ROW..remo. Temos cantidade de vocabulario de aprendizaxe fácil de cara ao verán e coma sempre  nos acompañamos dalgunha cantiga.
        Agora imos practicar a nosa cantiga para oi FESTIVAL. A letra é moi facil..SUMMER IS WAITING//SUMMER IS WAITING/BOOKS ARE GOING TO RESTING//BOOKS ARE GOING TO RESTING//BYE-BYE GIRLS AND BOYS//BYE-BYE GIRLS AND BOYS AND HAPPY SUMMER TOO TO YOY. A  música será leda e movida.
  Deste xeito tan sinxelo ata o próximo curso

100 songs for kids - barney - 7 days in the week.mp3

Happy Birthday to You. CADA DÍA DE CUNPLEANOS DOS NOSOS ALUMNOS,

Happy Birthday to You - Nursery Rhymes. Agasalleremos con todo o noso agarimo aos homeneaxados con toso o noso AF¡GARIMO. SON UNS MINUTOS DE REGOCIXO NO QUE O NENO OU NENA É O MÁIS IMPORTANTE DA CLASE, DADO O AUMENTO DA SÚA IDADE